Kredyt oraz pożyczka są to często zamiennie używane określenia. Jednak warto wiedzieć, że są to różne słowa, o różnym znaczeniu. Co prawda w codziennej rozmowie raczej nikt nie zwróci uwagi, to podczas np. służbowej rozmowy nabiera to znaczenia. Kredyt a pożyczka – jakie różnice warto znać? Czy na pewno kredyt i pożyczka bardzo się różnią?

Pożyczka, kredyt, umowa
fot. Pexels.com

Kredyt a pożyczka różnice

Jest kilka istotnych różnic między kredytem a pożyczką, dlatego też warto przyjrzeć im się bliżej.

 • Podmiot pożyczający pieniądze
  Zarówno kredyt i pożyczka są to sytuacje gdzie pieniądze są pożyczane. Jednak kredytu może udzielić tylko bank, natomiast pożyczki mogą udzielać parabanki, rodzina, znajomi itd.
 • Procedura udzielania kredytu/pożyczki
  Podczas składania wniosku o kredyt wymagane są: konkretny cel pieniężny, zdolność kredytowa, brak niespłaconych zadłużeń, niefigurowanie na listach dłużników. Didatkowo cały proces otrzymania kredytu zazwyczaj jest czasochłonny i sam zainteresowany zaciągnięciem kredytu musi dostarczyć do banku zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach czy dochodach. Pożyczka natomiast udzielana jest bez określenia celu przeznaczenia pieniędzy, bez sprawdzenia zdolności kredytowej oraz może zostać udzielona figurantom list dłużników.
 • Koszt pożyczonych pieniędzy
  W umowie kredytu są wymienione wszystkie koszty, które kredytobiorca poniesie w ciągu trwania umowy. Z kolei umowa kredytowa w odróżnieniu do pożyczki zawsze jest odpłatna. Za udostępnione środki finansowe bank żąda wynagrodzenia w formie odsetek czy prowizji.
 • Zabezpieczenia
  Umowa kredytowa zwykle jest zabezpieczona – stosowana jest hipoteka, gwarancja bankowa, weksle czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W przypadku pożyczek procedura jest o wiele prostsza i zazwyczaj nie wymaga dostarczania żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Jak widać kredyt a pożyczka różnią się znacząco, zwłaszcza pod kątem wszelkich formalności.

Kredyt a pożyczka podobieństwa

Kredyt a pożyczka mają też pewne podobieństwa. To właśnie dzięki temu zostały sprowadzone do stosowania zmiennego.

 • Umowa dwustronna
  Nie oznacza to, że umowa składa się z dwóch kartek. Znaczy to, że umowa zobowiązuje dwie strony do pewnych ustaleń w niej zawartych. Wszystkie przepisy dotyczące kredytu zawarte są w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe w art. 69, a dotyczące pożyczki w art. 720 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
Kredyt hipoteczny
fot. Pexels.com

Kredyt czy pożyczka co jest lepsze?

Często kiedy kredytobiorca/pożyczkobiorca staje przed wyborem formy zadłużenia, zadaje sobie pytanie ,,kredyt czy pożyczka co lepsze?”. Do właściwej odpowiedzi musi dotrzeć sam zainteresowany, biorąc pod uwagę swoje potrzeby oraz możliwości. I pomimo tego że kredyty i pożyczki bankowe to popularne obecnie produkty finansowe, to trzeba zaznaczyć, że pożyczki wcale nie są udzielane wyłącznie przez banki. Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że kredyt i pożyczka to nie są pojęcia zamienne i istnieją pomiędzy nimi konkretne różnice. Ta wiedza pozwoli nam wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie i przeanalizować ich plusy oraz minusy w odniesieniu do naszej sytuacji.

Podsumowanie

Jak widać, umowa pożyczki i umowa kredytu to dwa zupełnie różne pojęcia. Ta pierwsza posiada o wiele mniej formalności i częściej używana jest w stosunkach bardziej prywatnych. Natomiast druga, regulowana bardzo ściśle przez przepisy, wykorzystywana może być w określonych przypadkach – np. kredyt hipoteczny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here