Większości ludzi w Polsce na słowo ,,podatek” ciśnie się na usta wiele niecenzuralnych słów i nie się co temu dziwić – w Polsce jest naprawdę dużo podatków. Najbardziej rozpoznawalnym i wydawać by się mogło, że najwyższym podatkiem jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak tak nie jest, są jeszcze inne ważniejsze dla budżetu państwa podatki – VAT, akcyza. Jaki ma on wpływ na budżet państwa? Jakie są jeszcze podatki?

Podatki w Polsce
fot. Pexels.com

Podatki, a budżet państwa

Budżet państwa polskiego w 90% opiera się na samych podatkach, a warto zwrócić uwagę, że państwo posiada także wpływy z Unii Europejskiej. Obecnie w Polsce płacone jest 12 podatków (pomimo że nie wszystkie zasilają budżet centralny). Wśród nich są: VAT, akcyza, PIT, CIT, podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od gier hazardowych. Ponadto pobierane są także: podatek od środków transportu, rolny oraz leśny.

Rodzaje podatków

Z racji ilości podatków są one podzielone na bezpośrednie i pośrednie. Do pośrednich zaliczają się m.in. VAT, akcyza, a do grupy bezpośrednich m.in.: PIT i CIT. Różnica między nimi polega na tym, że podatki należące do pośrednich nie są płacone w urzędzie skarbowym, lecz np. przy nabywaniu towarów lub usług, natomiast bezpośrednie – bezpośrednio obciążają podatnika i odprowadzane są do urzędu skarbowego.
Warto dodać, że podział na podatki pośrednie i bezpośrednie to nie jedyna klasyfikacja. System podatkowy możemy rozpatrywać z punktu widzenia przedmiotu opodatkowania (np. dochód, przychód czy majątek), podmiotu opodatkowania (osoba prawna czy osoba fizyczna), a także miejsca, gdzie trafiają wpływy (budżet państwa, gmina itd.).

Podatek VAT – podatek od towarów i usług, ma charakter powszechny i wielofazowy. Podatek VAt jest płacony w momencie zakupu towarów i usług przez finalnego odbiorcę.
Polskie przepisy umożliwiają także skorzystanie z zerowej stawki VAT lub całkowite zwolnienie z tego podatku. Kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do ustalenia stawki VAT na poziomie nie niższym niż 15% (taka stawka obowiązuje jedynie w Luksemburgu). Choć górna granica wysokości stawki nie jest narzucana żadną dyrektywą, państwa członkowskie starają się nie przekraczać 25-procentowej stawki (tylko Węgry mają VAT na poziomie 27%)

Plan podatkowy
fot. Pexels.com

Podatek akcyzowy – stosowany jest w odniesieniu do towarów uznawanych za luksusowe albo towarów których spożycie państwo chce ograniczyć z przyczyn społecznych (tzn. alkohol,papierosy).Stawki akcyzy określane są przez ministra finansów na dany rok budżetowy. Towary objęte akcyzą oznakowane są specjalnymi znakami skarbowymi,które mogą mieć postać banderol,znaków cechowych lub odcisku pieczęci.

Podatek dochodowy:
a)podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Oblicza się wg. progresywnej skali podatkowej. Podmiotem opodatkowanym jest jednostka (osoba fizyczna) uzyskująca określone przychody. Osoby prowadzace indywidualną działalność gospodarczą w zależności od jej charakteru mogą płacić podatek dochodowy:
– w formie ryczałtu od przychodów zapisanych
– w formie karty podatkowej
– na zasadach ogólnych
– w wysokości 19% od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej

b)podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
Rodzaj podatku bezpośredniego obciążajacego dochody.Podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu,podstawy opodatkowania i wysokoścu należnego podatku za rok podatkowy. Zobowiązani do płacenia go są m.in.:
– osoby prawne,
– spółki kapitałowe w organizacji,
– spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here