Nie od dziś wiadomo, że marketing już od kilku lat jest bardzo dynamicznie rozwijająca się częścią nauki. Każda pojedyncza firma, która chce odnieść sukces i osiągnąć zamierzone cele biznesowe, powinna podjąć i prowadzić odpowoednie działania marketingowe. Sposobów realizowania założeń jest na prawdę wiele, jednak też wiele firm wybiera marketing mix.

Planowanie strategii marketingowej
fot. Pexels.com

Czym jest marketing mix?

Ogólnie przedstawiając – marketing mix to elementy, którymi firma może zwiększać popyt na swoją ofertę. Stanowi połączenie czynników, działań, procesów i technik, które są przez przedsiębiorstwo kontrolowane po to, aby wpływać na otoczenie rynkowe i oddziaływać na konsumentów w celu dokonania zakupu konkretnych produktów.
W marketingu mix, wyróżnia się kilka koncepcji, które wspólnie wpływają na działania rynkowe. Warto najpierw zapoznać się z główną, czyli 4P w dwóch wydaniach.

Koncepcja 4P – tradycyjna

Na tę koncepcję składają się cztery główne elementy:
– produkt (product),
– cena (price),
– promocja (promotion),
– dystrybucja (place).
Rozwijając to chodzi o wytworzenie produktu dostępnego we właściwym miejscu i czasie, który będzie odpowiednio promowany i będzie opatrzony właściwą ceną.
Stanowią one jednocześnie główne narzędzia, za pomocą których możliwe jest opracowanie skutecznych kampanii reklamowych.

Produkt jest czynnikiem zaspokajającym potrzeby i oczekiwania, a to oznacza że produkt jest pewną wartością dla klienta. Jednak jeśli ma spełniać oczekiwania i potrzeby to musi spełniać też swoje określone funkcje i mieć odpowiednią jakość. W przypadku produktu ważne są też inne elementy, takie jak np. emocje, estetyka czy wygląd opakowania.

Cena to koszt/ilość pieniędzy, które klient musi przeznaczyć w celu zaspokojenia potrzeby. Na jej wysokość wpływają nie tylko koszty wytworzenia, ale również wydatki na promocję, dystrybucję. Ważną rolę w aspekcie wysokości ceny odgrywają różnorodne strategie kształtowania cen, np. znane marki mogą zawyżać ceny, co będzie świadczyło o ekskluzywności produktów itp. Ustalanie ceny powinno uwzględniać kilka etapów: ograniczenia ceny, oszacowanie popytu i przychodu, określenie relacji między kosztami, wielkością sprzedaży a zyskiem, wybór przybliżonego poziomu ceny, ustalenie ceny katalogowej, dokonanie specjalnych dostosowań ceny katalogowej.

Promocja stanowi formę komunikacji z rynkiem lub niejednokrotnie jest bronią w walce z konkurencją. Promocja obejmuje działania i środki, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje informacje dotyczące produktu lub marki, kształtuje potrzeby nabywców i nadaje popytowi określony kierunek. Uwzględnia m.in. reklamę tradycyjną, reklamę internetową, sprzedaż bezpośrednią.

Dystrybucja to kanały, za pośrednictwem których produkt dociera do potencjalnych klientów. W pojęciu mieści się zarówno lokalizacja sklepów, jak również miejsce produktów na półce. Dodatkowo uwzględnia to też wygodę nabycia – czyli to jak łatwo dostęony jest produkt dla potencjalnego klienta.

Koncepcja 4P
fot. Pexels.com

Koncepcja 4P – unowocześniona

Koncepcja 4P to koncepcja, która występuje także w bardziej nowoczesnym wydaniu. W tym przypadku elementy nieco się różnią w porównaniu do tradycyjnej koncepcji.

Ludzie – sukces marketingowy zależy od wszystkich zatrudnionych do tego celu ludzi
Procesy – sterują działaniami, a działania w perspektywie długoterminowej umożliwiają nawiązanie relacji z otoczeniem
Programy – uwzględniają działania, które koncentrują się na kliencie i wychodzą poza klasyczne granice 4P i mowa tutaj o np. działaniach prowadzonych online
Dokonania – informują o tym w jaki sposób i w jakim tempie rozwija się firma, dzieje się to w oparciu o wykorzystane mierniki finansowe i niefinansowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here