W Polsce duży procent kredytów hipotecznych, mieszkaniowych stanowią kredyty we frankach szwajcarskich. Skąd się wziął trend na pożyczki we frankach? Wszystko dlatego, że miały niższe oprocentowanie niż zwykłe złotówkowe. Tym samym raty były niższe oraz obciążenie dla osób biorących kredyt we frankach szwajcarskich było mniejsze. Jednak z czasem wszystkie zalety zaczęły się sypać i coraz więcej kredytobiorców bierze pod uwagę pozwanie banku do sądu. Mimo, że sprawa może wydawać się wygrana przez bank to wcale nie musi tak być.

Odfrankowienie kredytu
fot. Pexels.com

Czym jest odfrankowienie kredytu i na czym polega?

Odfrankowienie kredytu jest uznaniem za niewiążące klauzul umowy kredytowej dotyczących indeksowania zobowiązania we frankach szwajcarskich. Oznacza to wsteczne przekształcenie kredytu w kredyt złotówkowy przy zachowaniu tego samego oprocentowania.
Sąd może wydać wyrok o odfrankowaniu kredytu. Wynika to z tego, że sąd może uznać pewne zapisy w umowie, które mogą zostać uznane za niedozwolone. Niejednokrotnie jest to korzystne dla kredytobiorcy. Jedbak czasami oznacza to pewien wzrost raty kredytu.
Całość polega na unieważnieniu fragmentów umowy, które mówią o przeliczeniach między złotówkami i frankami – są to tzw. klauzule indeksacyjne działające zwykle na niekorzyść kredytobiorcy. Klauzule indeksacyjne zostały zakwalifikowane jako klauzule niedozwolone, ponieważ:
– dzięki nim bank może samodzielnie ustalać kurs obcej waluty i tym samym zawyżyć koszt kredytu,
– obarczają kredytobiorców odpowiedzialnością za wahania w wartości franka szwajcarskiego.
Pozostaje kwota PLN, która nadal musi być spłacana, ale raty są łatwiejsze do przewidzenia. Jednocześnie frankowiczowi zostaje zwrócona kwota, która była niesłusznie naliczona.
Wyrok sądu dotyczący odfrankowania kredytu jest korzystny zarówno dla kredytobiorcy jak i dla banku. Osoba która zaciągnęła kredyt odzyskuje ok. 30% zapłaconych już rat oraz kolejne są niezależne od kursu franka szwajcarskiego. Tym samym obie strony unikają kolejnych procesów, które mogą ciągnąć się miesiącami oraz zbędnych kosztów tych procesów.
Dlatego warto skonsultować swoją umowę kredytową z prawnikiem, który przeanalizuje ją pod kątem niedozwolonych klauzul oraz czy mogą zostać unieważnione przez sąd.

Kredyt w obcej walucie
fot. Pexels.com

Zalety i wady odfrankowania kredytu

Wyrok sądu wiążący bank do odfrankowania umowy kredytu może być nadzwyczaj korzystny dla zadłużonego. Jak wcześniej wspomniano przede wszystkim przysługuje kredytobiorcy zwrot nadpłaconych rat z przeliczeniem ich na złotówki. Co zwykle oznacza zwrot 30% zapłaconych już rat wraz z odsetkami. Dodatkowo wszystkie przyszłe raty stają się niezależne od wahań kursu szwajcarskiej waluty.
Najważniejszym jednak faktem jest często pomijany fakt, że obie strony unikają w ten sposób kolejnych procesów, a tym samym kolejnych kosztów oraz marnowania dużych nakładów czasowych (czasami nawet lat). Odfrankowienie kredytu jest sytuacją typu win-win, która jest korzystna zarówno dla frankowicza, jak i dla banku.

+ Przy pozostawieniu umowy kredytu frankowego w mocy bez klauzul niedozwolonych nie ma mowy o jakichkolwiek roszczeniach banku z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.
+ Nie ma również ryzyka, że po uprawomocnieniu się umowy klient będzie musiał jednorazowo zwrócić do banku dużą kwotę pieniężną.
– Minusem tego rozwiązania jest jednak fakt, że po uzyskaniu takiego wyroku strony dalej są ze sobą powiązane i muszą nadal realizować umowę, a co za tym idzie ustalić nowy harmonogram dalszych spłat kredytu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here