UDT są znane każdemu, kto kiedykolwiek miał lub ma styczność chociażby z wózkami widłowym, dźwigiem osobowym. Są to uprawnienia pozwalające poruszać się tego typu maszynami, wydawane w formie plastkowej karty, podobnie jak prawo jazdy. Wszystkie osoby chcące użytkować te maszyny są zobowiązane do posiadania UDT. Jednak jak je zdobyć oraz jak wygląda sprawa w innych krajach?

Uprawnienia UDT
fot. Pexels.com

Uprawnienie UDT, a przepisy unijne

Uprawnienia UDT, które zostały uzyskane na drodze egzaminu państwowego akceptowane są w całej Polsce. Dodatkowo we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskich oraz państwach należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu kwalifikacje zdobyte w Polsce również są honorowane. Jednak wymagane jest przejście tzw. procesu uznawania kwalifikacji, który w każdym państwie może się różnić. Samo posiadanie legitymacji UDT jest mocną podstawą do ubiegania się o uznanie urawnień.

Przepisy krajowe, a zagraniczne

Urząd Dozoru Technicznego jest organem właściwym do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych upoważniony jest do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności w zakresie wskazanym w tym rozporządzeniu.

Jak wygląda sprawa tłumaczenia?

Chęć pracy oraz same uprawnienia nie są jeszcze wystarczającym dowodem, trzeba je jeszcze przetłumaczyć. W każdym kraju należy przedstawić odpowiedniemu organowi dokumenty, które udowadniają fakt zdobytych przez kwalifikacji. Niestety wiąże się to z koniecznością wcześniejszego przetłumaczenia dokumentów. Najlepiej przekazać to zadanie w ręce tłumacza przysięgłego, a dodatkowo warto przetłumaczyć nawet program kursów lub nawet szczegółowy opis tego, co działo się na zajęciach. Daje to większe prawdopodobieństwo tego, że w większym stopniu wymagania uprawnieniowe się pokryją. Ceny oscylują w okolicach 40-50 zł.

Warto wspomnieć, że dokument, który otrzymują klienci, to certyfikat zawierający wyjaśnienia również w języku angielskim. Jednak w celu otrzymania certyfikatu należy zgłosić się do oddziału UDT, który wydał zaświadczenie kwalifikacyjne i złożyć wniosek o certyfikację z odpowiednimi załącznikami. Koszt uzyskania certyfikatu to ok. 193,78 + podatek. Certyfikat jest ważny do daty ważności posiadanego zaświadczenia kwalifikacyjnego

Uprawnienia a praca w innych krajach

O jakie formalności administracyjne trzeba zadbać?

W celu zdobycia uprawnień UDT należy w jednym z oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji, wraz z potwierdzeniem opłaty egzaminacyjnej. Do wniosku należy załączyć też zgodę właściciela pojazdu (najczęściej pracodawca), na którym będzie przeprowadzony egzamin praktyczny oraz zgodę na użyczenie miejsca pod tenże egzamin.

Do egzaminu bez problemu można samodzielnie przygotować się w domu, lub wybrać szkolenia UDT.

Ważne jest, aby kandydaci:
– mieli ukończone 18 lat,
– posiadali przynajmniej zawodowe wykształcenie
– posiadali zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wymienionym stanowisku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here